Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku penitencjarnego w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, (ocieplanie ścian, wymiana krat i części okien).

Remont pomieszczeń budynku penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, (remont kapitalny sanitariatów i łaźni).

Remont dachu oraz instalacji w budynku hydroforni w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, (wymiana pokrycia i wymiana wszystkich urządzeń hydroforni).

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów