Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osadzonych z Aresztu Śledczego w Olsztynie oraz z Zakładu Karnego Dubliny, do miejsc wykonywania pracy.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (ogrodzenie, zieleń, place) oraz wynajem sprzętu z obsługą na terenie budowy KP Korsze.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz wynajem sprzętu z obsługą na terenie budowy Komendy Powiatowej w Bartoszycach.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej (konserwacja, naprawa) urządzeń drukujących i pozostałych urządzeń techniki biurowej zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF