Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa mebli, montaż nowych mebli na salę rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split dla budynków Sądów Rejonowych w trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynków Sądu Rejonowego w Wolsztynie przy ul. Mickiewicza 2 i Poniatowskiego 5 do warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF